Evropska komisija je predlagala spremembo uredbe o Eurojustu (agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah), kar mu bo dalo pravno podlago za zbiranje, shranjevanje in izmenjavo dokazov o vojnih zločinih.

Zaradi spopadov, ki potekajo v Ukrajini, je težko varno zbrati in hraniti dokaze o ruskih vojnih zločinih, storjenih na tem ozemlju. Za zagotovitev odgovornosti storilcev teh kaznivih dejanj je bistveno zagotoviti varno hrambo dokazov zunaj Ukrajine ter podpreti preiskave in pregon s strani različnih evropskih in mednarodnih pravosodnih organov.

Ko bosta Evropski parlament in Svet EU sprejela predlog, bo lahko Eurojust zbiral, analiziral in hranil dokaze v zvezi s ključnimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, obdeloval podatke, kot so videoposnetki, zvočni posnetki in satelitski posnetki, ter take dokaze delil z ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi organi, vključno z Europolom in Mednarodnim kazenskim sodiščem.

Podrobnejše informacije

Pripravila: PV