DARS sporoča, da so na slovenskih avtocestah prevozi z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov oproščena plačila cestnine. Za oprostitev je treba izpolniti obrazec in ga posredovati na occn@dars.si.

Vlogo je možno izpolniti tudi neposredno preko spletne strani DarsGo (DarsGo) ali e-vinjeta (Oprostitve plačila cestnine | EVinjeta (dars.si), pri čemer se mora uporabnik najprej registrirati, je pa ta način obdelava vlog hitrejša.

Dodatne informacije na klicnem centru Darsa + 386 1 518 8 350.

Humanitarni prevoz- vloga v angleškem jeziku Obrazec – humanitarni prevoz

Humanitarni prevoz- vloga v angleškem jeziku


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.