Dne 16. novembra bo med 13.00 – 15.00 potekalo spletno usposabljanje na temo pridobitve certifikata za družbeno odgovorno podjetje. Na usposabljanje so vabljena tudi NVO, pogoj za (njihovo) pridobitev certifikata pa je, da imajo vsaj 5 zaposlenih.

S preglednim etičnim ravnanjem družbeno odgovorna podjetja prispevajo k trajnostnemu razvoju, hkrati pa k večji pripadnosti in povezanosti zaposlenih v podjetju ter k večjemu ugledu in promociji podjetja v družbi. Družbena odgovornost podjetji se lahko krepi tudi v sodelovanju z neprofitnim sektorjem – nevladnimi organizacijami (NVO), ki delujejo na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji in/ali tujini.

Primere dobrih praks bosta predstavili predstavnici FER in Slovenske Karitas.

Podrobneje o programu usposabljanja lahko preberete tu.

Pripravil AK.

Dogodek poteka v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči s Slovensko karitas. Izvaja ga Slovenska karitas v partnerstvu s Platformo SLOGA. Izražena mnenja so mnenja sodelujočih in ne predstavljajo uradnega stališča financerjev – Vlade Republike Slovenije ali Ministrstva za zunanje zadev.