Ob tem ko Slovenija 1. julija prevzema predsedstvo Evropske unije (EU), se ji ponuja pomembna priložnost, da prevzame vodilno vlogo in izkoristi trenutek za boljšo zaščito beguncev tako v Evropi kot drugod po svetu, je zapisal Gonzalo Vargas Llosa, predstavnik UNHCR za EU ob začetku slovenskega predsedovanja EU

»Na podlagi napredka, ki ga je dosegla njena predhodnica Portugalska, vključno s spodbujanjem prizadevanj za vzpostavitev Agencije Evropske unije za azil, v UNHCR upamo, da bo skorajšnje slovensko predsedstvo EU nadaljevalo z izgradnjo mostov in preučevanjem možnosti za sklenitev sporazuma o predlaganem Paktu EU o priseljevanju in azilu.

Ključnega pomena je, da se vprašanje azila v EU po več letih premakne z mrtve točke in se končno vpelje resnično skupen in vzdržen sistem. Human sistem, ki bo hitro zagotovil zaščito beguncem – ženskam, otrokom in moškim, ki bežijo pred strahovitimi vojnami, nasiljem in preganjanjem. In pravičen sistem, ki bo enakovreden za vse države EU, ko si bodo v duhu Unije in njenih vrednot delile odgovornost za begunce.

UNHCR podpira usmeritev predlaganega Pakta EU, vključno z njegovo prepotrebno zavezo krepitvi iskanja in reševanja, kar bi pripomoglo k reševanju življenj na morju in zagotavljanju predvidljivega izkrcavanja za rešene. Ključno je, da je pakt jasen glede potrebe, da se ohrani pravica do prošnje za azil in dostopa do njega v EU – nobenih kompromisov ne sme biti glede zagotavljanja te temeljne pravice.

Za preprečevanje prisilne razselitve in odzivanje nanjo ni enotne rešitve, saj to vprašanje zahteva celovit pristop tako v Evropi kot širše. A če več akterjev združi prizadevanja v skladu z Globalnim dogovorom o beguncih (GCR), je mogoča delitev odgovornosti, da se zagotovi učinkovita podpora beguncem in državam gostiteljicam.

Upamo, da bo EU nadaljevala na poti podpore GCR, kot je to počela do zdaj v mnogih državah, kjer bivajo begunci. Ob tem ko je 86 odstotkov beguncev v državah v razvoju, in ne v Evropi, je nadaljnja in rastoča finančna (humanitarna in razvojna) ter politična podpora EU ključna za regije in države izven EU, ki gostijo številne ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti domove. Poleg tega bi EU s predvidljivim, prilagodljivim in nenamenskim financiranjem UNHCR omogočila hitrejše odzivanje na številne trenutne krizne in izredne situacije po svetu in reševanje več življenj. Okrepljeno preseljevanje beguncev, ki izvirajo izven Evrope, in druge zakonite poti bodo zagotovile tudi varen prehod do zavetja beguncem, ki bodo lahko prišli v Evropo in se izognili uporabi nevarnih poti.

Ob tem ko število novih prihodov v Evropo ostaja obvladljivo, si EU brez težav privošči opraviti svojo nalogo pri boljši zaščiti beguncev. To se začne tako, da daješ zgled na domačih tleh in nikoli ne popustiš, ko je treba podpirati Konvencijo o beguncih iz leta 1951, katere podpisnice so vse države članice EU. Konvencija je pripomoček za reševanje življenj, ki je danes prav tako pomemben, kot je bil pred 70 leti, ko je Evropejcem v stiski zagotovil varnost in zaščito.«