V petek ponoči je v Ukrajino prispel prvi tovornjak materialne pomoči, ki ga je poslala Slovenska karitas v sodelovanju s Caritas Ukrajina. Poslali so 26 palet pomoči: 6 palet zdravil (donacija podjetja Krka), 13 palet hrane,5 palet higienskih pripomočkov (delno je za slednje prispeval Mercator). Podjetje Zikas pa je plačalo gorivo.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.