V sklopu Slovenskih razvojnih dni bo 26. januarja 2015 potekala regionalna delavnica na temo pobude Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih. Delavnica bo povezala predstavnike ministrstev za zunanje zadeve in nevladnih organizacij iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Latvije kot predsedujoče EU. 

Delavnica bo potekala na Ministrstvu za zunanje zadeve (Prešernova cesta 25, Ljubljana) med 13. in 16.15 uro. Več informacij o delavnici lahko preberete v vabilu in programu.

Pred delavnico bo platforma SLOGA organizirala neformalno srečanje nevladnih organizacij, na katerem bodo uvodoma predstavljeni ključni poudarki pobude EU o humanitarnih prostovoljcih, nato pa bodo udeleženci razpravljali o možnostih za sodelovanje. Srečanje, ki predstavlja odlično priložnost za mreženje s sorodnimi organizacijami iz regije, bo potekalo 26. januarja 2015 med 10. in 11.30 uro v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). Prosimo, da udeležbo na srečanju potrdite preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org.

Vljudno vabljeni!