Evropski parlament in Svet Evropske unije sta sprejela ključne ukrepe za dogovor o načrtu rescEU, ki bo okrepil odziv EU na nesreče in obstoječi mehanizem na področju civilne zaščite. Nova evropska rezerva zmogljivosti bo vključevala letala za gašenje požarov, posebne vodne črpalke, mestne iskalne in reševalne ekipe ter terenske bolnišnice in ekipe za nujno medicinsko pomoč.

Mehanizem civilne zaščite EU trenutno temelji na sistemu, v okviru katerega EU usklajuje prostovoljne prispevke sodelujočih držav, namenjene državi, ki je zaprosila za pomoč. Ponujena pomoč se usklajuje znotraj evropskega centra za usklajevanje nujnih odzivov s sedežem v Bruslju.

V preteklih letih so skrajne vremenske razmere in drugi pojavi na preizkušnjo postavili sposobnost držav članic, da si medsebojno pomagajo, zlasti kadar enaka nesreča hkrati prizadene več držav članic. EU nima rezervnih zmogljivosti, da bi v primerih, ko so sredstva omejena ali niso na voljo, pomagala preobremenjenim državam članicam. Poleg tega nastajajoča tveganja ustvarjajo potrebo po skupnem razmisleku o zmogljivostih, potrebnih za soočanje s tveganji majhne verjetnosti, vendar velikega učinka, ki jih trenutno primanjkuje v državah članicah.

Evropska unija se je že soočila z velikim številom nesreč, v katerih so ugasnila življenja in ki so s povzročitvijo škode še dodatno prizadele državljane, skupnosti, podjetja in okolje. Zgolj v letu 2017 je v naravnih nesrečah po Evropi umrlo 200 ljudi. Tudi stroški v gospodarstvu so veliki: leta 2016 je bila na evropski celini zabeležena škoda v višini skoraj 10 milijard evrov.