Evropski parlament je 5. julija na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o smernicah za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči. Kot je med drugim zapisano v dokumentu, Parlament obžaluje, da je zelo malo držav članic preneslo izvzetje za nudenje humanitarne pomoči, določeno v direktivi o pomoči, in ugotavlja, da bi bilo treba izvzetje uporabljati kot oviro za kazenski pregon, da bi preprečili pregon posameznikov in organizacij civilne družbe, ki nudijo humanitarno pomoč migrantom.

Države članice pozivajo, naj prenesejo izvzetje za nudenje humanitarne pomoči, določeno v direktivi o pomoči, in vzpostavijo ustrezne sisteme za spremljanje izvrševanja in učinkovite uporabe svežnja o preprečevanju nudenja pomoči, tako da zbirajo in letno beležijo število oseb, aretiranih zaradi nudenja pomoči na meji in v notranjosti, število začetih sodnih postopkov, število obsodb, podatke o tem, kako se določijo kazni, in razloge za opustitev preiskave. Na Komisijo pa apelirajo, naj sprejme smernice za države članice in določi, katere oblike pomoči ne bi smele biti kriminalizirane, da se zagotovita jasnost in enotnost pri izvajanju obstoječega pravnega reda, vključno s členom 1(1)(b) in 1(2) direktive o pomoči, in poudarja, da bodo jasna merila zagotovila večjo skladnost kazenskopravne obravnave pomoči v državah članicah in omejila neupravičeno kriminalizacijo.

Besedilo resolucije