Evropska unija bo 9. in 10. maja gostila šesto bruseljsko konferenco o podpori prihodnosti Sirije in širše regije, da bi zagotovila stalno mednarodno podporo sirskim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim. Konferenca se bo začela v ponedeljek, 9. maja, z dnevom dialoga, ki mu bo v torek sledilo ministrsko srečanje. To bo glavna donatorska prireditev za Sirijo in regijo v letu 2022.

Konferenca bo mednarodni skupnosti omogočila, da obnovi svojo zavezanost sirskemu ljudstvu in politični rešitvi konflikta, zagotovi dodatno finančno pomoč za zadovoljitev vse večjih potreb ter nadaljuje dialog s civilno družbo.

Avdiovizualno poročanje bo na voljo na EbS in prek Sveta EU.

Tako kot v prejšnjih letih bodo med udeleženci tudi institucije EU in države članice, najširši možni krog članov mednarodne skupnosti ter regionalne in mednarodne organizacije, vključno z Združenimi narodi, mednarodnimi finančnimi institucijami, gibanjem Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter lokalnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami in predstavniki organizacij civilne družbe.

Evropska unija in njene države članice so od leta 2011 največje donatorke humanitarne pomoči in pomoči za krepitev odpornosti Siriji in regiji, pri čemer so za odziv na krizo v Siriji namenile 27,4 milijarde evrov. Evropska unija bo še naprej uporabljala vsa razpoložljiva orodja za podporo sirskemu ljudstvu, da bi končno izpogajali politično rešitev in pomagali ustvariti pogoje za svetlejšo prihodnost za vse Sirce in Sirke.

Spletna stran šeste bruseljske konference
Več informacij

Pripravila: PV