Regionalni skrbniški sklad EU za odziv na krizo v Siriji je odobril nove projekte v vrednosti 275 milijonov evrov v podporo beguncem in preobremenjenim gostiteljskim skupnostim v Turčiji, Libanonu, Jordaniji, Iraku, na Zahodnem Balkanu in v Armeniji. Projekti bodo namenjeni ukrepom na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, podpore lokalni skupnosti, družbenemu vključevanju in enakosti spolov.

Novi sveženj pomoči v višini 275 milijonov evrov je osredotočen na boljši dostop do možnosti preživljanja ter do storitev na področju zdravstva, izobraževanja in zaščite. Zajema naslednje ukrepe:

  • sveženj pomoči za Turčijo v višini 126,5 milijona evrov, ki vključuje:

o 105 milijonov evrov za krepitev odpornosti Sircev, ki uživajo začasno zaščito, ter gostiteljskih skupnosti. Sredstva bodo namenjena predvsem dostopu do poklicnega usposabljanja, ustvarjanju dohodka in delovnih mest ter tečajem turščine;

o 11,5 milijona evrov za izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za begunce in gostiteljske skupnosti;

o 10 EUR milijonov evrov za izboljšanje znanj in spretnosti beguncev ter za izgradnjo zmogljivosti lokalnih organov v Turčiji;

  • program v vrednosti 90 milijonov evrov za izobraževanje v Libanonu, Turčiji in Jordaniji, da se zagotovi prihodnost begunskih otrok in mladih, ki jih je prizadela sirska kriza. Poudarek bo na nadaljnjih izboljšavah dostopa do izobraževanja za naslednje šolsko leto, zlasti v Libanonu, čemur je namenjenih 58 milijonov evrov, ter na zagotavljanju zaščite pred nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem. Poleg tega se bodo podpirali priznani programi neformalnega izobraževanja in krepitev psihosocialne podpore;
  • program v vrednosti 25 milijonov evrov za podporo ranljivih žensk in deklet v Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji, da bi se priznala pomembna vloga žensk pri spodbujanju miru in varnosti ter potreba po varovanju pravic žensk in deklet, njihovi zaščiti ter odzivu na njihove posebne potrebe; V Iraku so zdaj odprti objekti za oskrbo mater in otrok, ki so bil zgrajeni s podporo skrbniškega sklada EU.
  • program v vrednosti 21 milijonov evrov za pomoč Srbiji pri upravljanju migracijske/begunske krize na balkanski poti za okrepitev operativnih zmogljivosti srbskih organov pri zagotavljanju ustreznih nastanitvenih objektov, življenjskih pogojev in storitev, da bi se lahko učinkovito odzvali na potrebe migrantov/beguncev in prosilcev za azil;
  • program v vrednosti 10 milijonov evrov za jordanski sistem javnega zdravstva, da bi se jordanskim in sirskim beguncem zagotovili boljši dostop do zdravstvenega varstva na sekundarni in terciarni ravni ter kakovostnejše zdravstvene storitve;
  • program v vrednosti 3 milijonov evrov za pomoč sirskim beguncem v Armeniji v obliki boljšega dostopa do zdravstvenih in psihosocialnih storitev, boljših bivalnih pogojev, boljšega dostopa do ekonomskih priložnosti ter spodbujanja vključevanja šolarjev in dijakov.

Skupna podpora iz skrbniškega sklada EU se bo z današnjim svežnjem pomoči povečala na več kot 1 milijardo evrov, s čimer bo dosežen cilj, ki ga je Evropska komisija postavila septembra 2015.

Podrobneje