SLOGA je sodelovala na posvetu o spremembah Zakona o humanitarnih organizacijah, ki sta ga CNVOS in Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) pripravila v četrtek, 26. 2. 2015. Na posvetu se je več kot 25 predstavnikov nevladnih organizacij pogovarjalo o prepotrebnih spremembah obstoječega zakona, NVO pa so predloge in komentarje na predlagane spremembe lahko posredovali tudi po elektronski pošti.

Predstavnica platforme SLOGA je opozorila, da morajo biti organizacije, ki opravljajo humanitarno delo v tujih državah obravnavane enako kot tiste, ki delo opravljajo znotraj Slovenije. Udeleženci so se strinjali, da bi bilo noveliranje zakona dobrodošlo, in da se nadaljuje s pripravo novele, pri tem pa izrazili potrebo po osredotočenosti predvsem na razpravo o vsebinskih pogojih za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Ključni predlogi, ki so jih podali udeleženci posveta, so dostopni na spletni strani CNVOS.

SLOGA bo še naprej spremljala proces. Za morebitna vprašanja in predloge se obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org).