Republika Slovenija se je odzvala na poziv Šrilanke in bo za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v hudih poplavah in zemeljskih plazovih Mednarodni zvezi društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) namenila prispevek v višini 30.000 evrov.

Na jugu Šrilanke je 27. in 28. maja 2017 zaradi silovitega monsunskega dežja prišlo do katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov. Prizadetih je okoli 684.000 ljudi, od tega vsaj 150.000 žensk in deklet in več kot 189.000 otrok. Uničenih je bilo več kot 23.000 hiš, začasno pa je bilo evakuiranih več kot 73.000 ljudi. Prizadetemu prebivalstvu primanjkujejo voda, hrana, zdravila, higienski pripomočki ter začasna bivališča.

Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je 1. junija izdala poziv za namenitev nujne humanitarne pomoči. Slovenija se pridružuje mednarodni skupnosti in bo za humanitarno pomoč Šrilanki namenila 30.000 EUR.

Slovenija z mednarodno humanitarno pomočjo naslavlja nujne potrebe prizadetega prebivalstva v oboroženih spopadih, naravnih nesrečah in drugih nesrečah velikih razsežnosti. Dodatno preko ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti in slovenskih nevladnih organizacij podpira projekte rehabilitacije in rekonstrukcije po krizah ter zagotavlja krepitev odpornosti na krize, predvsem s področja človekove varnosti in zaščite ter pomoči po oboroženih spopadih.