Slovenija tudi letos izkazuje solidarnost s prebivalci Gaze z nakazilom 50.000 EUR Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu.

 Že od leta 1950 Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) Palestincem pod izraelsko okupacijo in palestinskim beguncem brez lastnih sredstev zagotavlja nujni odziv, osnovno zdravstveno oskrbo, izobraževanje, izboljšanje namestitev v taboriščih, infrastrukturo ter mikrofinanciranje. Naslavlja tudi palestinske begunce v oboroženih konfliktih, npr. v Siriji. V letošnjem letu se agencija sooča s finančnimi težavami predvsem zaradi odločitve ZDA, da do nadaljnjega zadrži nakazilo 65 milijonov dolarjev za financiranje dejavnosti UNRWA.

Republika Slovenija je v preteklih letih namenjala pomoč Gazi v okviru prizadevanj za krepitev miru in varnosti. Na mednarodni donatorski konferenci za Palestino in obnovo Gaze, ki je potekala oktobra 2014 v Kairu, je Slovenija najavila 150.000 evrov pomoči v obdobju med leti 2015 do 2017. Letos je Slovenija poravnala zadnjo obveznost v višini 50.000 evrov skladno z najavo.

Že vrsto let Slovenija financira tudi projekte zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije palestinskih otrok ter preko ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti izobražuje strokovnjake s področja rehabilitacije ter nudenja psihosocialne pomoči.