Slovenija se je pridružila t. i. Velikemu dogovoru in bo s prizadevanji na desetih področjih delovanja prispevala k učinkovitejšemu naslavljanju humanitarnih kriz. S pristopom se je Slovenija pridružila drugim državam donatoricam in mednarodnim organizacijam, ki so na Svetovnem humanitarnem vrhu in v kasnejših mesecih pristopile k dogovoru.

Veliki dogovor (Grand Bargain) je nastal v pripravah mednarodne skupnosti na Svetovni humanitarni vrh maja letos na podlagi poročila Visokega panela za humanitarno financiranje. Vključuje zaveze, ki se navezujejo na deset področij delovanja, pri čemer prispevajo h krepitvi transparentnosti in lokalnega odziva,  medsebojne koordinacije na terenu in zmanjšanju transakcijskih stroškov, uporabi skupnih ocen stanja ter vključevanju uporabnikov humanitarne pomoči v načrtovanje in izvajanje. Prav tako so države donatorice in mednarodne organizacije pozvane, da humanitarno pomoč načrtujejo s pomočjo večletnih programov, krepijo vez med humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem ter poenostavijo poročanje.

Slovenija je s pridružitvijo Velikemu dogovoru dodatno okrepila svoja prizadevanja in zaveze na področju preventivnega delovanja, preprečevanja humanitarnih kriz in povečevanja odpornosti nanje, krepitve vloge žensk ter učinkovitejšega naslavljanja kriz, ki jih je podala na Svetovnem humanitarnem vrhu maja 2016 v Istanbulu.