Vlada Republike Slovenije se je odzvala na dodatni poziv Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in bo za nujno humanitarno pomoč beguncem na zahodnobalkanski poti namenila prispevek v višini 30.000 EUR.

Demografski pritiski, dolgotrajni konflikti, izbruhi novih kriz in nasilja, preganjanje, kršitve človekovih pravic, revščina in neenakost ter podnebne spremembe čedalje bolj silijo ljudi k podajanju na tvegane poti iz izvornih držav v iskanju varnosti in priložnosti za boljšo prihodnost.

 Države, ki jih migranti in begunci prečkajo na svoji pot ali kjer poiščejo zaščito, potrebujejo podporo, da se učinkovito odzovejo na njihove potrebe, saj se velikokrat tudi same spopadajo s pomanjkljivimi zmogljivostmi.

V zadnje pol leta je opazen trend spreminjanja in oblikovanja novih migracijskih poti preko Zahodnega Balkana. Ti trendi vplivajo na slabšanje humanitarnih razmer v regiji, posebno v Bosni in Hercegovini, med drugim v zbirnih centrih v Bihaću in Veliki Kladuši.

 Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) je z namenom naslovitve nujnih potreb beguncev izdal dodatni humanitarni poziv v višini 102,5 milijona USD za obdobje od januarja do decembra 2018. Slovenija bo z zagotovitvijo humanitarnega prispevka v višini 30.000 EUR UNHCR pripomogla k ustrezni oskrbi beguncev na zahodnobalkanski poti.