Slovenija je zagotovila plačilo humanitarnega prispevka Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) v višini 40.000 EUR za nudenje nujne humanitarne pomoči v Siriji. S tem je Slovenija že v začetku februarja v celoti izpolnila zavezo za leto 2017, ki jo je dala v okviru donatorske konference za Sirijo lani v Londonu.

V okviru konference “Podpora Siriji in regiji”, ki so jo 4. februarja 2016 v Londonu organizirali Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Nemčija, Norveška, Kuvajt in Organizacija združenih narodov, je predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar najavil prispevek Slovenije v višini 200.000 EUR v obdobju od leta 2016 do leta 2019.

Od tega se je Slovenija zavezala, da bo v letu 2017 za nujno humanitarno pomoč Siriji in državam, ki se soočajo s prihodom beguncev, namenila 70.000 EUR.

Slovenija je tako s podporo projektu Izobraževanja o nevarnostih min in eksplozivnih ostankov vojne za sirske begunce v Jordaniji, ki ga izvaja ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, ter z zagotovitvijo prispevka ICRC že v začetku leta izpolnila celotno zavezo za leto 2017.

Slovenija je od začetka humanitarne krize v Siriji in bližnjih državah, ki so sprejele veliko množico beguncev, zagotovila preko 2 milijona EUR humanitarne pomoči. Ob upoštevanju potreb prizadetega prebivalstva je pomoč v letu 2016, v primerjavi z letom 2014, desetkratno povečala. Aktivnosti so osredotočene na zagotavljanje prispevka mednarodnim organizacijam, ki delujejo na terenu, nudenje materialne pomoči in podporo dvostranskim projektom, ki jih izvajajo ITF in slovenske nevladne organizacije.