Slovenska karitas v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektov za pomoč revnim na Madagaskarju v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko. V prvem projektu, ki se je zaključil oktobra 2021, je bila 100.000 prebivalcem v sklopu Združenja Akamasoa (»Dobri prijatelj«) zagotovljena osnovna zdravstvena oskrba in preventiva pred boleznimi, tudi pred covidom-19, ter prehranska varnost za najranljivejše skupine. V drugem projektu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pa ima več kot 13.400 otrok in mladih pomoč pri izobraževanju.

Pomoč šolarjem s šolsko malico v sklopu Združenja Akamasoa na Madagaskarju. Foto: Združenje Akamasoa

Vsak otrok ima pravico, da se izobrazi.

»Vaša pomoč za nakup zvezkov je zelo potrebna še posebej ob pandemiji covida-19, ko je veliko staršev izgubilo delo! Starši nimajo sredstev, da bi otrokom kupili zvezke. Njihova kupna moč sploh ne obstaja. Tisoče družin živi iz dneva v dan. Vsaka družina ima vsaj pet otrok. Kako naj vsem plačajo šolnino in kupijo zvezke? V našem Združenju Akamasoa zato nismo povečali  šolnine za  naše šole že osem let. Ostaja zgolj simbolični prispevek. Če bi preveč zahtevali od preprostih ljudi, otroci ne bi hodili v šolo. Vsak otrok pa ima pravico, da se uči in izobrazi,« je dejal misijonar Pedro Opeka ob pripravi drugega projekta v strateškem partnerstvu z naslovom »Pomoč otrokom in mladim pri izobraževanju na Madagaskarju«.

S projektom, ki se bo zaključil v novembru 2021, se je v začetku šolskega leta 2021/22 zagotovil nakup zvezkov za več kot 13.400 učencev in dijakov šestih osnovnih in osmih srednjih šol, ki delujejo v sklopu Akamasoe, kjer imajo tudi revni otroci možnost dostopa do kvalitetne izobrazbe. Na Madagaskarju močno primanjkuje tudi šolskih zgradb, učilnic. Zato ima ta humanitarni projekt, v vrednosti 45.000 EUR, tudi razvojno dimenzijo. Zgrajeni bosta dve novi učilnici gimnazije Mahatsara, kar bo omogočilo dodatnim 80 učencem srednješolsko izobraževanje.

Slovenija je pomagala kupiti zdravil in plačati delavce v zdravstvenih ustanovah Združenja Akamasoa. Foto: Združenje Akamasoa

Slovenija je pomagala kupiti zdravil in plačati delavce v zdravstvenih ustanovah Združenja Akamasoa.

S projektom »Humanitarna pomoč za boljše zdravje revnih na Madagaskarju« v vrednosti 120.000 evrov, ki se je zaključil oktobra 2021, je tri mesece plačilo za delo prejemalo 37 zdravstvenih delavcev v 6 zdravstvenih ustanovah Akamasoe, ki pokrivajo območje s 100.000 prebivalci. Kupljena so bila osnovna zdravila in zdravila za zdravljenje covida-19, medicinska oprema, kot so koncentratorji kisika, termometri, sterilizatorji ter zaščitna sredstva pred covidom-19. Plačani so bili tudi stroški za prebivalce Akamasoe, ki so morali na zdravljenje v državno bolnišnico.

»Na podeželju ljudje zelo trpijo, ko družino prizadene bolezen, saj je premalo bolnišnic in nimajo sredstev, da bi se šli v mesto zdraviti. Brez  zdravstva  pa ni napredka. Bolni  ljudje ne morejo delati in proizvajati. Potrebujejo dobro zdravje. Najtežje za misijonarja pa je, če umre otrok.«

Pedro Opeka

Ker glavno mesto leži dokaj visoko, so noči zelo hladne in ljudje zbolijo, če jih ponoči zebe. Foto: Združenje Akamasoa

Ker glavno mesto leži dokaj visoko, so noči zelo hladne in ljudje zbolijo, če jih ponoči zebe.

S to pomočjo je bilo v treh mesecih deležno primerne zdravstvene oskrbe več kot 9.000 revnih na Madagaskarju. Za preventivo prebivalstva pred okužbami s COVID-19 in drugimi obolenji je bilo za najranljivejše družine in posameznike zagotovljenih več kot 21.000 kosov mila, 1.600 odej ter nameščeni dve cisterni za vodo k osnovni šoli Andralanitra za potrebe šolarjev ter družin v okolici. K boljšemu zdravju pa so pripomogli tudi dnevni obroki riža in zelenjave za osnovnošolce in druge ranljive skupine.

 

Vse fotografije: Združenje Akamasoa