Slovenska filantropija v sodelovanju z Médecins du Monde Belgique (MDM-B)/Doctors of the World UK razpisuje delovno mesto: Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom M/Ž. Rok prijave je 21. marec.

  • Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito.
  • Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja.
  • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
  • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
  • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
  • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja za mednarodno mrežo Zdravnikov sveta/Slovensko filantropijo.
  • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Celoten razpis.