Slovenska filantropija je pričela z zbiranjem interesa pripravljenosti pomoči beguncem iz Ukrajine, ki bi morebitno prispeli v Slovenijo. Z informativnim vprašalnikom bi radi preverili zainteresiranost ljudi za pomoč, da lahko načrtujemo nadaljnje korake.

“Kakšna pomoč, kje ter v kakšnem obsegu se bo potrebovala, v tem trenutku še ni mogoče predvideti. Upamo, da se zgodba nasilja ustavi še danes, ter da se bodo ljudje lahko vrnili varno v svoje domove, a novice iz Ukrajine niso tako optimistične,” pojasnjuje Slovenska filantropija.

Če ste se pripravljeni aktivirati, izpolnite vprašalnik TU.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.