Slovenska karitas v izjavi za javnost sporoča, da je namenila 5.000 EUR v solidarnostni sklad, ki ga je Caritas Internationalis ustanovila na pobudo papeža Frančiška.

Pandemija koronavirusa je prizadela ves svet, najhujše posledice pa bodo občutili najbolj ranljivi ljudje iz najrevnejših držav sveta, kjer imajo šibek zdravstveni sistem in gospodarstvo ter obstoječe humanitarne krize. Med največjimi posledicami bo huda lakota. Pandemija je globalna, zato je potrebna tudi globalna solidarnost. 165 organizacij Karitas, članic mreže Caritas Internationalis, v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Južni Ameriki, Oceaniji in Evropi, ki delujejo po principu od spodaj navzgor, pomagajo v prvih vrstah pri soočanju s COVID-19, na področju zdravljenja, s preventivnimi ukrepi, s pomočjo v hrani in drugih potrebščinah ter s psihosocialno pomočjo. Z namenom, da bi nudili takojšnjo in učinkovito pomoč ob pandemiji po vsem svetu, je Caritas Internationalis na pobudo papeža Frančiška ustanovila poseben solidarnostni sklad. Slovenska karitas je v ta sklad namenila 5.000 EUR in začela z tudi z akcijo zbiranja sredstev za pomoč pri preventivi in blaženju posledic pandemije po svetu, poleg dobrodelne akcije za blaženje posledic koronavirusa v Sloveniji (Pomagajmo preživeti in živeti).

Sklad Caritas Internationalis bo omogočil Karitas ter drugim katoliškim organizacijam po svetu nadaljevanje nudenja pomoči. Hkrati bodo lahko uvedli tudi preventivne ukrepe za zajezitev okužb z virusom, pri čemer bodo posebno pozornost namenili državam, v katerih bi imelo širjenje epidemije še veliko hujše posledice, kot smo jim priča v Evropi. Prednostna področja, katerim bodo namenjena sredstva iz sklada, so naslednja: preventiva in nadzor okužb, dostop do čiste vode in higiensko zdravstvenih storitev ter oskrba s potrebščinami za osebno zaščito (maske, rokavice itd.). Prav tako bodo upoštevali predloge za omejitev širjenja COVID 19, ki vključujejo osveščanje in širjenje informacij glede preprečevanja okužb ter pomoč skupnostim pri zagotavljanju prehrambne varnosti.

V tem kritičnem trenutku je potrebno sodelovanje vseh organizacij na vseh ravneh družbe, v mnogih državah po svetu igra civilna družba ključno vlogo v partnerstvu z vlado v boju proti koronavirusu. Pomembno vlogo igrajo verske organizacije, ki delujejo mrežno na lokalnem nivoju in dosežejo tudi najodročnejše predele.

Caritas Venezuela v izjemno težkih razmerah in z omejenimi sredstvi, ki so na voljo, tudi v času pandemije nadaljuje s pomočjo najbolj ranljivim, vključno z razdeljevanjem higienskih paketov ter psihosocialno podporo družinam in starejšim.

V Demokratični republiki Kongo katoliške zdravstvene ustanove zagotavljajo 40% zdravstvenega sistema.

Caritas Irak je v tesnem sodelovanju z vlado tiskal in razdeljeval letake za ozaveščanje o COVID-19 ter nadaljuje z zagotavljanjem nujno potrebne hrane na ravni skupnosti, kjer deluje.

Caritas Libanon je kljub gospodarski krizi, ki je že obstajala pred COVID-19, svoje storitve prilagodila epidemiji z upoštevanjem strogih zaščitnih ukrepov, pri tem pa še vedno zagotavljala nujno potrebno prehrano in zdravstveno pomoč ranljivim ter dosega širšo javnost s sporočili za ozaveščanje o COVID-19.

Prostovoljci Caritas Lodi, mesta na severu Italije, enega najbolj prizadetih področij s pandemijo, še naprej pomagajo skupini prosilcev za azil, ki so preživeli pot čez Sredozemlje in pobegnili pred vojno in preganjanjem in so zelo ranljiva skupina za okužbo, kot tudi drugi begunci pa svetu.

To je nekaj primerov, kako Karitas po svetu pomaga ljudem ob pandemiji koronavirusa.

Vsi, ki bi želeli podpreti ta prizadevanja Karitas po svetu, lahko prispevate na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč COVID po svetu

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

Sklic: 00 640