Slovenska karitas izvaja v jugovzhodni Srbiji projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«, ki prispeva k razvoju ženskega podjetništva in ga izvaja v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije.

Dzemina Nikolic_1V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samooskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo.  Rezultati projekta bodo vodili do vključevanja žensk in enakih možnosti odločanja v zasebnem in javnem življenju. S tem namenom bodo v okviru projekta potekale aktivnosti za profesionalizacijo njihove predelave in prodaje domače hrane: usposabljanja o trženju in tehnoloških postopkih, zagotavljanje zmogljivosti, certifikacija izdelkov, vzpostavitev blagovne znamke in pomoč pri dostopu do trga.

S strani slovenskega podjetja Talisman d.o.o. bo razvit in izdelan tudi inovativni stroj (in-kind prispevek podjetja v vrednosti 8.400 EUR), ki bo ženskam v pomoč pri predelavi. Predstavniki slovenskih občin Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije bodo podelili svoje izkušnje podpore podjetništvu na podeželju z lokalnimi političnimi določevalci JV Srbije, z namenom, da bi bila le-ta omogočena tudi več ženskam v JV Srbiji. V letošnjem letu bodo v strokovna usposabljanja vključena izobraževanja o varnostnih in zdravstvenih ukrepih v času pandemije, v celoten proces predelave in prodaje izdelkov pa tudi v prihodnje. V tem obdobju je veliko ljudi ostalo brez rednega dohodka, zato bodo 150 najbolj ranljivim gospodinjstvom v občinah Aleksinac in Ražanj razdeljeni paketi hrane in higienskih pripomočkov.

Partnerji projekta so tudi Regionalni TV program Koper-Capodistria,ki bo prestavil projekt v oddaji Ljudje in zemlja, in tri občine v JV Srbiji (vsaka prispeva 6.000 EUR). Skupna vrednost je 176.050 EUR, MZZ prispeva 130.000 EUR.


Projekte sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.