Slovenska karitas je 28. avgusta 2018 organizirala tiskovno konferenco, na kateri je predstavila dobrodelni akciji “Za srce Afrike” in ”Z delom do dostojnega življenja”, s katerimi podpira številne razvojne in humanitarne dejavnosti v Afriki. Ker je Slovenska karitas pomemben partner pri izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, je na tiskovni konferenci poleg predstavnikov Slovenske karitas sodelovala tudi predstavnica Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč z Ministrstva za zunanje zadeve.

Slovenska karitas v drugi polovici avgusta letos začenja s 13. dobrodelno akcijo “Za srce Afrike”. Zbrana sredstva bodo namenjena najrevnejšim družinam, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje ter dostojno življenje. Razvojni in humanitarni projekti, ki bodo izvedeni s pomočjo dobrodelne akcije, se bodo osredotočali na zagotavljanje oskrbe z vodo in hrano ter dostop do zdravstvenih storitev in izobraževanja. V zadnjih dvanajstih letih je Slovenska karitas s pomočjo tovrstnih akcij, pa tudi s podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in lokalnih partnerjev v več držav Afrike zgradila ali obnovila in opremila sedem šol in vrtec, pet zdravstvenih centrov, tri porodnišnice ter enajst vodnjakov.

Prav tako Slovenska karitas začenja sedmo akcijo ”Z delom do dostojnega življenja”, ki je namenjena zbiranju sredstev za podporo najrevnejših družin v državah Afrike, Šrilanki in Albaniji. Družinam omogoča, da preko lastnega dela in dodatnega mesečnega zaslužka bolje živijo in si lahko zagotovijo ustrezno prehrano, potrebna zdravila, šolske potrebščine ipd.

Na tiskovni konferenci je predstavnica Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč z Ministrstva za zunanje predstavila razvojno sodelovanje Republike Slovenije s Podsaharsko Afriko. Podsaharska Afrika s poudarkom na najmanj razvitih državah je eno od geografskih prednostnih območij slovenskega razvojnega sodelovanja. Afriki Slovenija uradno razvojno pomoč namenja večinoma preko večstranskih kanalov, predvsem v okviru EU (Evropski razvojni sklad), Skupine Svetovne banke in Organizacije združenih narodov. Od leta 2011 Slovenija na ta način za afriške države namenja približno 10 milijonov evrov letno. Z namenjanjem pomoči preko EU in drugih mednarodnih organizacij slovenska pomoč doseže večino držav v Afriki, tudi najmanj razvite države, kjer Slovenija ni prisotna s svojo diplomatsko mrežo in je razvojno sodelovanje oteženo, hkrati pa so ravno v teh državah potrebe pogosto največje. Dvostransko Slovenija v države Afrike usmerja manjši del sredstev. Namenjena so predvsem za projekte slovenskih nevladnih organizacij, ene izmed ustanov in prispevke ob humanitarnih nesrečah. Ministrstvo za zunanje zadeve redno objavlja razpise za izvajanje razvojnih in humanitarnih projektov v Podsaharski Afriki, ki jih izvajajo nevladne organizacije.

Na razpisih že vrsto let uspešno sodeluje tudi Slovenska karitas, ki je s podporo Ministrstva za zunanje zadeve od leta 2008 dalje uspešno izvedla že osem projektov. Slovenska karitas skupaj z lokalnimi partnerji pomembno prispeva k razvoju tamkajšnjih okolij in izboljšanju življenjskih okoliščin njihovih prebivalcev.

Trenutno Ministrstvo za zunanje zadeve podpira šest projektov v Afriki, in sicer dva triletna projekta v Ruandi, en projekt v Ugandi in na Zelenortskih otokih ter dva manjša projekta v državah severne Afrike. Enega izmed projektov, ki poteka v Ruandi in ga Ministrstvo za zunanje zadeve podpira v vrednosti 200.000 evrov, izvaja Slovenska karitas. Osredotoča se na učinkovitejšo rabo naravnih virov za trajnostno preživetje na zahodu države in vključuje 600 družin.

Več o akciji je na voljo na spletni strani Slovenske karitas.