Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v okviru projekta Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja v Burundiju zgradila šolo, v kateri znanje nabira 254 učencev in učenk. Omogočili so zaposlitve učiteljem in učence opremili s šolskimi uniformami.

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je s pomočjo partnerjev, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ADRA Burundi in častnega pokroviteljstva predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, v okviru štiriletnega projekta Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja zgradilo šolo za prebivalce Burundija, med katerimi je veliko razseljenih oseb, beguncev in osirotelih otrok.

Nova šola je septembru sprejela prve učence, ima 9 razredov, pisarne za administracijo in toaletne prostore za fante ter deklice. V njej bo znanje nabiralo do 450 otrok, poleg tega pa že nudi zaposlitev 9 učiteljem in ravnatelju. Vsem prvošolčkom so priskrbeli obvezne šolske uniforme, vsi učenci pa so prejeli še paket zvezkov in pisal. ADRA Slovenija je učitelje opremila tudi s kompleti za poučevanje, v katerem so tudi učbeniki, ki jih učitelji do sedaj niso imeli.

V okviru projekta bodo v novozgrajeni stavbi v prihodnjih mesecih potekale tudi delavnice o otrokovih pravicah in preprečevanju nasilja, reševanju konfliktov, nenasilna komunikaciji ter enakost spolov. Akcija zbiranja sredstev za nakup šolskih uniform za drugo- in tretješolce se počasi zaključuje.

ADRA Slovenija je obisk Burundija izkoristila tudi za srečanje s predstavniki oblasti, izvedbo analize potreb in snovanje novih projektov.

Na območju, kjer stoji šola, le polovica šoloobveznih otrok obiskuje pouk, saj je na območju potreba po kar desetih dodatnih zgradbah.

V želji po trajnem izboljšanju življenja prebivalcev te majhne afriške države ADRA v državi izvaja razvojno pomoč, ki prejemnikom omogoča, da se postavijo na svoje noge. Najbolj učinkovit in trajnosten način izboljšanja omogoča dobra izobrazba novih generacij. V šoli bodo učitelji skrbeli za izobraževanje otrok, tudi na področju zmanjševanja nasilja, hkrati pa bodo poučili tudi njihove starše o pomembnosti izobrazbe. Izobrazba otrok je namreč izrednega pomena za razvoj države, zmanjševanje nasilja in revščine.