Društvo Sledilnik je pripravilo spletno stran z vsemi pomembnimi informacijami za ukrajinske državljane, ki prihajajo v Slovenijo. Zaenkrat je dostopna v angleščini in ukrajinščini.

Več informacij o tem, kako pomagati Ukrajinskim državljanom, najdete tudi na vladni spletni strani.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.