19. avgusta obeležujemo svetovni humanitarni dan v spomin na vse žrtve, ki so preminule med opravljanjem humanitarnih dejavnosti, ter opozarjamo na delo vseh humanitarnih delavcev po svetu, ki so običajno izpostavljeni najzahtevnejšim pogojem, ko gre za reševanje življenj in lajšanje trpljenja žrtev oboroženih spopadov in naravnih nesreč.

Konflikti so prisilili rekordno število ljudi, da so zapustili svoje domove. Tisti, ki ostajajo, se v mestih in na podeželju borijo, da bi našli hrano, vodo in varno zatočišče. Pomoč jim nudijo humanitarni in zdravstveni delavci, ki pa so pri tem izpostavljeni različnim nevarnostim.

Številni splošni ali ciljno usmerjeni napadi pogosto zahtevajo življenja humanitarnih delavcev, kljub temu, da imajo vse strani v spopadih v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom dolžnost, da zagotovijo varnost humanitarnih delavcev in omogočijo neoviran in trajni humanitarni dostop, tako da lahko pomoč doseže vse ljudi v stiski. Svetovni humanitarni dan je priložnost, da se ozavešča o pomenu zaščite in varnosti teh, ki svoja življenja izpostavljajo v humanitarnih krizah po svetu. To je tudi namen kampanje Organizacije združenih narodov z naslovom: Nisem tarča (#NotATarget).

Slovenija poudarja pomen mednarodnega humanitarnega prava, humanitarnih načel in splošnih načel dobrega humanitarnega donatorstva. Prizadevanja Slovenije so usmerjena v zagotavljanje pomoči državam in ljudem v jedru humanitarnih kriz – Sirija, Irak in druge države Bližnjega Vzhoda, Podsaharska Afrika, kakor tudi nudenje pomoči državam, ki se soočajo z velikim pritokom beguncev. Načrtovana sredstva usmerja dolgoročno, stabilno in predvidljivo, praviloma v dlje časa trajajoče krize. Slovenija pomoč usmerja preko mednarodnih organizacij, predvsem iz sistema Združenih narodov, ter preko Mednarodnega odbora Rdečega križa ter Mednarodnega združenja Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

V zadnjih 4 letih (2014-2017) je Slovenija za tovrstno pomoč  namenila skupno 1,64 milijona evrov. Poleg tega Slovenija humanitarno in postkonfliktno pomoč nudi tudi preko ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti, Uprave RS za zaščito in reševanje, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Ti so v zadnjem štiriletnem obdobju izvedli preko 60 projektov v 14 državah sveta v skupni vrednosti 6,39 milijona evrov, poleg nujne pomoči Uprave RS za zaščito in reševanje pa so bili v večjem delu usmerjeni na področje protiminskega delovanja, vključno z izobraževanji o nevarnosti min, psihosocialne rehabilitacije in pomoči žrtvam min ter pomoči otrokom in ženskam v postkonfliktnih razmerah.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS se ob svetovnem dnevu zahvaljuje vsem humanitarnim delavcem in organizacijam, ki na različnih koncih sveta, tudi s konkretno podporo Slovenije, pomagajo ljudem v stiski.