ADRA Slovenija redno objavlja poročila o svojem delovanju na svoji spletni strani in na svoji FB strani.

Aktivno sodeluje z Uradom za oskrbo in integracijo migrantov, ki je v Sloveniji odgovoren za koordinacijo odziva na krizo. Trenutno koordinira prvi odziv, krepi kapacitete in partnersko sodeluje, predvsem z društvom Državljani sveta, za zbiranje zdravstvenih pripomočkov. Beguncem se bo nudilo namestitve, materialne donacije (hrana, higiena, osebna varovalna oprema, ipd), prevoze, vavčerje za nakup potrebščin in bencina, poseben poudarek bo na nosečnicah in doječih materah, ki potrebujejo posebno skrb.

Za vse, ki bi želeli pomagati na različne načine (pomoč na terenu, nudenje namestitve ali prevoza beguncem ipd.), so objavili vprašalnik.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.