Spričo razmišljanja nekaterih vlad, da bi prosilce za azil poslali v postopek obdelave v tujino, UNHCR, Visoki komisariat ZN za begunce, poziva države, naj svojih azilnih in zaščitnih obveznosti ne eksternalizirajo. UNHCR opozarja, da takšne prakse ogrožajo varnost tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

„UNHCR še vedno odločno nasprotuje pobudam za eksternalizacijo, ki prosilce za azil prisilno premeščajo v druge države. Eksternalizacija preprosto preusmeri azilne odgovornosti drugam in se izogne ​​mednarodnim obveznostim. Takšne prakse spodkopavajo pravice tistih, ki iščejo varnost in zaščito, jih demonizirajo in kaznujejo ter lahko ogrozijo njihovo življenje, «je dejala pomočnica visokega komisarja za zaščito UNHCR Gillian Triggs.

Ironično je, da ob praznovanju 70. obletnice begunske konvencije prihaja do poskusov slabitve njenih načel in duha. Namesto tega mora biti prednostno iskanje učinkovitejših načinov za zagotavljanje splošne pravice do iskanja azila in drugih pravic, ki jih zagotavlja mednarodno begunsko pravo.

Gillian Triggs, UNHCR