Unicef in UNHCR sta 7. marca izdala naslednje skupno sporočilo:
“V zadnjem tednu je bilo več kot milijon beguncev prisiljenih zapustiti Ukrajino in iskati varnost in zaščito. Med njimi je več sto tisoč otrok. Med tistimi, ki bežijo, so številni brez spremstva ali pa so bili ločeni od svojih staršev ali družinskih članov.

Otroci brez starševske oskrbe so izpostavljeni večjemu tveganju nasilja, zlorabe in izkoriščanja. Ko so ti otroci premeščeni čez mejo, se tveganja še povečajo. Tveganje za trgovino z ljudmi se poveča tudi v izrednih razmerah.

UNICEF in UNHCR pozivata vse sosednje in prizadete države, naj zagotovijo takojšnjo identifikacijo in registracijo otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki bežijo iz Ukrajine, potem ko jim omogočijo dostop na svoje ozemlje.

Države bi morale otrokom in družinam takoj po prečkanju meje ponuditi varne prostore in jih povezati z nacionalnimi sistemi za zaščito otrok. Zaradi trenutnih izrednih razmer je treba tudi hitro razširiti zmogljivosti ureditve nujne oskrbe s preverjenimi skrbniki ter druge ključne storitve za zaščito otrok, tudi pred nasiljem na podlagi spola, ter mehanizme iskanja in združevanja družin.

Za otroke, ki so bili razseljeni čez mejo brez svojih družin, začasna rejniška ali druga skupnostna oskrba v okviru vladnega sistema zagotavlja ključno zaščito. Do posvojitev ne bi smelo priti med izrednimi razmerami ali takoj po njih. Po najboljših močeh si je treba prizadevati za ponovno združitev otrok z njihovimi družinami, kadar je to mogoče, če je takšna združitev v njihovo največjo korist.

Skoraj 100 000 otrok, od katerih jih je polovica invalidnih, živi v institucionalnem varstvu in internatih v Ukrajini. Mnogi od teh otrok imajo žive sorodnike ali zakonite skrbnike. Prejeli smo poročila, da institucije poskušajo otroke premestiti na varno v sosednje države ali drugam. Čeprav priznavamo, da lahko humanitarne evakuacije v posebnih okoliščinah rešujejo življenja, in pozdravljamo prizadevanja, da bi otroke prepeljali na varno, je ključnega pomena, da se sprejmejo posebni ukrepi v korist otrok in da se zagotovi soglasje njihovih staršev ali oseb, odgovornih za njihovo oskrbo. Družine zaradi premestitve ali evakuacije v nobenem primeru ne smejo biti ločene.

Osebe, ki so pravno odgovorne za otroke v ustanovah v Ukrajini, morajo zagotoviti, da evakuacija poteka v skladu z navodili nacionalnih organov. O premikih je treba pristojne organe v Ukrajini in sosednjih državah obvestiti takoj po prečkanju meje, otroke pa je treba, kolikor je mogoče, evakuirati z njihovimi identifikacijskimi dokumenti in dokumentacijo o primeru.

UNHCR in UNICEF sta hvaležna za solidarnost in pripravljenost, ki so ju pokazale države, da podprejo otroke brez spremstva in ločene otroke v okviru morebitnih programov premestitve. Hkrati je treba opozoriti, da so otroci brez spremstva in ločeni otroci še posebej ranljivi, zato je treba kratkoročno dati prednost njihovim neposrednim potrebam in varnosti tam, kjer so, medtem ko se iščejo srednje- in dolgoročne rešitve, ki temeljijo na njihovih najboljših interesih.

UNHCR in UNICEF sta zavezana, da bosta z roko v roki podpirala nacionalne organe pri zaščiti otrok ter zagotavljala, da sta njihova varnost in zaščita v središču odzivanja.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.