Upoštevanje načela enakosti spolov v humanitarnem odzivu

Datum usposabljanja: petek, 27. januar 2023, od 11.00 do 13.00

Oblika usposabljanja: hibridna: na sedežu platforme SLOGA (Kopitarjeva 4, Ljubljana) in preko zooma

Jezik usposabljanja: angleščina

Opis usposabljanja

V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči z MZZ, vas vabimo na usposabljanje, ki ga bo vodila, Samar Zughool, Medkulturna trenerka, uprizoritvena umetnica in izvajalka neformalnih izobraževanj (Zavod Povod – zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi).

Vključevanje načela enakosti spolov vključuje vidik spola pri oblikovanju, načrtovanju, izvajanju in vrednotenju programov za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola in zagotavljanje enakega dostopa do priložnosti za vsakega posameznika ne glede na spolno identiteto. Vključevanje načela enakosti spolov preprečuje stereotipizacijo ali profiliranje, hkrati pa priznava obstoječe neenakosti in represijo na podlagi spola. Pristop vključevanja načela enakosti spolov obravnava, kako norme, vloge in odnosi med spoloma vplivajo na ranljivost različnih spolnih skupin v humanitarnih krizah. Hkrati priznava, da je neenakost med spoloma medsektorski dejavnik blaginje, ki deluje skupaj z drugimi oblikami diskriminacije na podlagi dejavnikov, kot so starost, socialno-ekonomski status, etnična pripadnost ali kraj izvora in spolna usmerjenost. Ta delavnica omogoča vpogled v praktične prakse, kako vključiti integracijo načela enakosti spolov v humanitarne odzive za preprečevanje nasilja na podlagi spola in spola.

Za udeležbo na usposabljanju se je potrebno prijaviti na tej povezavi.

Za dodatne informacije na smo vam na razpolago na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org.

Lepo vabljeni!

Program usposabljanja

ČAS VSEBINA
11.00 do 11.10 Uvod v usposabljanje, predstavitev trenerja in udeležencev.
11:00 do 11.30 Prvi del predavanja: Načela vključevanja načela enakosti spolov / vključevanje načela enakosti spolov v humanitarni odziv.
11.30 do 11.50 Študija primera in delo v skupinah v ločenih sobah. “Vključevanje načela enakosti spolov v humanitarni odziv.
11.50 do 12.10 Delo v skupinah in povratne informacije.
12.10 do 12.30 Drugi del predavanja: akcijski načrt za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.
12.30 do 12.45 Delo v skupinah in študija primera “akcijski načrt za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola”.
12.45 to 13.00 Skupinska izmenjava, razmislek in vrednotenje.

 

***

Usposabljanje bo potekalo v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platformo SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.