Vabilo

Platforma SLOGA in Slovenska karitas vas vabita na usposabljanje “Standardi na področju mednarodne humanitarne pomoči«

Datum usposabljanja: sreda, 8. junij 2022 od 13.30 do 16.15
Oblika usposabljanja: spletna, Zoom
Geslo: 962273
Jezik usposabljanja: angleščina
Prijavnica: povezava na prijavnico

Opis usposabljanja

V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči z MZZ, vas vabimo na usposabljanje, ki ga bo vodila priznana evalvatorka projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči, Nina Wöhrmann. Nina, ki dela in živi v Nemčiji, ima dolgoletne izkušnje s terena na področju mednarodne humanitarne pomoči, v zadnjih letih predvsem sodeluje pri evalvaciji humanitarnih projektov, kot tudi za različne financerje opravlja revizije projektov ter izvaja usposabljanja za NVO.

Namen spletnega usposabljanja je udeležencem predstaviti projekt SPHERE in njegov Priročnik kot orodje za izboljšanje kakovosti in odgovornosti na področju mednarodne humanitarne pomoči. To usposabljanje je namenjeno tako tistim zainteresiranim posameznicam in posameznikom iz slovenskih NVO, ki imajo šele namen vstopiti na področje mednarodne humanitarne pomoči, kot tudi vsem bolj izkušenim. Kot prvo v nizu usposabljanj, bo Nina pripravila kratek pregled vseh najbolj relevantnih tem, ki bi jih morali poznati vsi, ki načrtujete aktivnosti in sicer: uvod v Sphere priročnik, temeljna načela za delovanje na področju mednarodne humanitarne pomoči, temeljna načela zaščite (protection), osnovni humanitarni standardi, itd.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku preko Zoom povezave.

Za udeležbo na usposabljanju se je potrebno prijaviti na tej povezavi.

Za dodatne informacije na smo vam na razpolago na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org.

Lepo vabljeni!

Predvideni program usposabljanja:

13:30 – 13:45 Welcome of Participants
13:45 – 14:00 Introduction to the Sphere Project and its Handbook
14:00 – 14:15 Structure, Content and Overview on the Handbook (ed. 2018)
14:15 – 14:45 The Humanitarian Charta
14:45 – 15:00 The Protection Principles
15:00 – 15:15 Break
15:15 – 15:30 The Core Humanitarian Standard (CHS)
15:30 – 16:00 The four Technical Chapters
16:00 – 16:15 Wrap-up and Closing

Usposabljanje bo potekalo v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platformo SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.