Napovedana pomoč Evropske komisije v višini 18 milijonov evrov bo namenjena najbolj ranljivemu prebivalstvu v Alžiriji, Egiptu in Libiji za dostop do hrane, pitne vode, osnovne zdravstvene oskrbe, izobrazbe ter kritje drugih osnovnih potreb. Pomoč bo zagotovljena prek agencij ZN, mednarodnih agencij in nevladnih organizacij.

Sredstva bodo razporejena:

  • 9 milijonov evrov v Alžiriji za pomoč pri zadovoljevanju najnujnejših humanitarnih potreb ranljivih saharskih beguncev. Sredstva jim bodo pomagala pri dostopu do hrane, prehrane, izboljšanju dostopa do varne vode in osnovnega zdravstvenega varstva ter izobraževanja.
  • 5 milijonov evrov v Egiptu bo pomagalo najbolj ranljivim beguncem in prosilcem za azil, ki so obtičali v najrevnejših soseskah mestnih središč. Financiranje bo omogočilo varen in trajnosten dostop do kakovostnega izobraževanja, zaščitnih storitev in osnovnih potreb.
  • 4 milijone evrov v Libiji bodo pomagali pri reševanju humanitarnih potreb na področju zdravja, izobraževanja in zaščite za tiste, ki jih najbolj potrebujejo v urbanih središčih in težko dostopnih lokacijah.

Humanitarna pomoč, ki jo financira EU, se nepristransko usmerja prizadetemu prebivalstvu samo prek agencij ZN, mednarodnih agencij in nevladnih organizacij.

Na tisoče saharskih beguncev je obtičalo v izoliranih taboriščih v jugozahodni Alžiriji z malo dostopa do virov, zaradi česar je humanitarna pomoč nujna za njihovo preživetje. Evropska unija je od leta 1993 zagotovila 277 milijonov evrov za pomoč ranljivim Saharcem.

Egipt gosti begunce v nekaterih najrevnejših soseskah svojih največjih mest. V veliki meri se zanašajo na humanitarno pomoč, socialno-ekonomske posledice COVID-19 pa zaostrujejo potrebe najbolj ranljivih gospodinjstev. EU je od leta 2015 za pomoč zagotovila skoraj 33 milijonov evrov.

Medtem ko se razmere v Libiji izboljšujejo, sta zaradi konfliktov razbito gospodarstvo in pandemija izčrpali zmožnosti obvladovanja najbolj ranljivih, vključno z migranti in notranje razseljenimi. Od konflikta leta 2011 je EU za pomoč tistim, ki potrebujejo pomoč, namenila več kot 88 milijonov evrov.

Več informacij:

Pripravila: PV
Foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid