Globalna platforma za zmanjševanje tveganja nesreč se je petič sestala od 24. do 26. maja 2017 Cancunu, Mehika. Pod geslom “Od zavez k ukrepanju,” se je več kot 5000 delegatov iz več kot 170 držav, ki predstavljajo vlade, interesne skupine, vključno z invalidi, partnerji iz ZN, zasebni sekto, nacionalne platforme za zmanjšanje tveganja nesreč, regionalne organizacije ter akademske kroge udeležilo srečanja.

Srečanje je potrkalo prvič od sprejetja okvira Sendai za zmanjšanje tveganja nesreč 2015-2030 na tretji svetovni konferenci o zmanjševanju tveganja nesreč v marcu 2015.

Ključni rezultat srečanja je bil izdaja Cancún High-Level Communiqué, posledica foruma voditeljev za zaprtimi vrati. Pod temo “Zagotavljanje odpornost infrastrukture in stanovanj,” so se zavezali da bo, med drugim, izvajanje okvira Sendai za zmanjševanje tveganja nesreč 2015-2030 v skladnosti z cilji trajnostnega razvoja,  pariškim  podnebnim sporazumom  in Novo urbano agendo; spodbujala pa bo na ljudi osredotočeno, spolno senzilbilno, dostopno in odporno razvojno okolje, ki podpira  vse družbe, vključno z ranljivimi skupinami, revne in marginalizirane.

Do leta 2020 občutno povečati število mest in naselij, ki sprejemajo in izvajajo celostne politike in načrte za vključevanje, učinkovito rabo virov, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varnost pred nesrečami, hkrati pa se posvečati celostnemu obvladovanju tveganja naravnih nesreč na vseh ravneh v skladu s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015–2030, so se države zavezale s podpisom sporazuma Agenda 2030 za trajnostni razvoj, natančneje v 11. globalnem cilju.

Celotno poročilo