Okoljski učinki oboroženih spopadov niso samo posledica vodenja sovražnosti, temveč tudi strupeni ali nevarni ostanki vojne, prekomerno izkoriščanje konfliktnih virov, nevzdržne strategije preživetja prizadetega prebivalstva ali propad institucij. Poleg nedavno izdanih smernic ICRC tudi delo Mednarodne pravne komisije (ILC) na področju varstva okolja v zvezi z oboroženimi spopadi prispeva k posodabljanju mednarodnopravnega odziva na škodo, povezano s konfliktom.

V seriji ICRC o vojni, zakonu in okolju veleposlanica Marja Lehto, posebna poročevalka ILC, opozarja, da še vedno ni skladnega pravnega okvira za zaščito okolja v oboroženih spopadih in v zvezi z njimi. Delo, ki sta ga v preteklih letih opravljala ICRC in ILC, kljub temu razkriva možnosti za skladnejše branje veljavnih pravil.

„Posodobljene smernice ICRC pomembno prispevajo k razjasnitvi prava oboroženih spopadov. S sistematičnim pregledovanjem ustreznih pravil in načel razkrivajo sposobnost številnih določb, namenjenih zaščiti civilnega prebivalstva in zagotavljanju splošne ali posredne zaščite okolja. Delo Mednarodne pravosodne komisije je bilo že od samega začetka usmerjeno v širši pogled na pravni okvir, vključno s tem, kako lahko drugi pravni organi v različnih situacijah dopolnjujejo pravila mednarodnega humanitarnega prava. ”

Prispevek v celoti: