Evropska unija bo Burkina Fasu namenila 117 milijonov evrov humanitarne pomoči za zagotavljanje prehranske varnosti, razvoj trajnostnega kmetijstva ter okoljske ukrepe.

Sredstva so del 800 milijonov evrov vrednega svežnja pomoči, ki ga je Evropska komisija napovedala lani decembra za podporo državi v okviru mednarodnega sodelovanja in razvoja. Pomoč je namenjena podpori namakanju in sektorju malih živinorejcev, da bi izboljšali hrano in prehransko varnost prebivalstva. Program se bo izvajal v petih letih.

Burkina Faso, s približno 17 milijoni prebivalci in s 3,1 %  rastjo prebivalstva na leto, je država v Sahelu, ki se sooča s ponavljajočimi se prehrambenimi krizami in ohromljeno prehransko varnostjo. Obstaja veliko razlogov za te prehranske krize, tako strukturnih kot zaradi okoliščin. Obstaja stalna negotovost preskrbe s hrano v državi, navkljub primarnemu sektorju, ki zaposluje več kot 80 % prebivalstva in prispeva 30 % BDP.