Vlada je na četrtkovi dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini, ki bo usklajevala zbiranje, skladiščenje, transport in predajo humanitarne in tehnične pomoči, poroča rtvslo.

“Glede na trenutne razmere v Ukrajini in nadaljevanje ruske agresije se predvideva, da bo kriza dolgotrajnejša. Tako kot druge države EU-ja se tudi Republika Slovenija odziva z nudenjem humanitarne in druge pomoči Ukrajini ter s sprejemanjem beguncev. Ministrstva in vladne službe te naloge izvajajo po posameznih strokovnih področjih, ki terjajo usklajen pristop, enotno načrtovanje in medresorsko usklajevanje ter hiter pretok informacij med različnimi subjekti v Republiki Sloveniji,” so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za obrambo.

Poleg tega bo medresorska skupina prevzela tudi usklajevanje sprejema, namestitve in oskrbe beguncev iz Ukrajine, če bo potrebna pomoč beguncem presegla zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov.

Medresorsko operativno skupino sestavljajo minister za obrambo kot vodja ter državni sekretar obrambnega ministrstva in generalni direktor direktorata za obrambne zadeve kot namestnika, poveljnik Civilne zaščite, predstavnik vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, predstavniki ministrstev za zunanje zadeve, notranje zadeve, gospodarski razvoj in tehnologijo, zdravje ter delo, družino in socialne zadeve, pa tudi predstavnik vladnega urada za komuniciranje in predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostna agencije.

Pri delu medresorske operativne skupine lahko po potrebi in skladno s pristojnostmi sodelujejo tudi predstavniki drugih ministrstev in vladnih služb. Administrativno in tehnično podporo za skupine bo zagotavljalo ministrstvo za obrambo.