Evropska komisija je v letu 2022 za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva v vzhodni in južni Afriki namenila 294,2 milijona evrov humanitarne pomoči.

Od tega bo 9 milijonov evrov dodeljenih za reševanje razmer v zvezi z burundijskimi begunci v DR Kongo, Ruandi in Tanzaniji ter za nadaljnje prostovoljno vračanje in ponovno vključevanje v Burundi.

Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je dejal: »Pomoč EU se bo uporabila ne le za pomoč prizadetemu prebivalstvu pri zadovoljevanju osnovnih potreb, temveč tudi za krepitev preprečevanja nesreč in pripravljenosti nanje ter za podporo šolskim otrokom po vsej regiji prek projektov izobraževanja v izrednih razmerah.«

Ta sredstva so dodatek k 21,5 milijona evrov, ki so bili decembra 2021 dodeljeni Afriškemu rogu za pomoč pri boju proti najhujši suši v zadnjih desetletjih.

Vzhodna in južna Afrika se soočata z množico dolgotrajnih ter novih humanitarnih kriz z resnimi kršitvami človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Območje Velikih jezer se še naprej sooča s kompleksnimi krizami, vztrajnimi oboroženimi spopadi in nasiljem v vzhodni DR Kongo, ponavljajočimi se epidemijami ter naravnimi nesrečami, ki jih spremljajo slabo upravljanje, strukturna revščina in nezadostni razvoj.

Po celotnem Afriškem rogu (Džibuti, Etiopija, Somalija, Kenija) ostajajo konflikti ključno gonilo humanitarnih kriz, ki vodijo v množično razseljevanje, negotovost v zvezi s hrano in prehrano. Razmere pogosto poslabšajo ekstremni vremenski pojavi, škodljivci in izbruh epidemij.

Območje južne Afrike in Indijskega oceana je zelo ranljivo za različne nevarnosti, od poplav, ciklonov, suš in epidemij. Bazen Zgornjega Nila (Južni Sudan, Sudan in Uganda) je prizadel več humanitarnih kriz, tako dolgotrajnih kot novih, ki jih sprožijo nerešeni konflikti na nacionalni in podnacionalni ravni, ponavljajoče se naravne nesreče, ki jih zaostrujejo podnebne spremembe ter posledice desetletja slabega gospodarskega upravljanja in korupcije.

Podrobnejše informacije

Pripravila: PV
Foto: CANVA