Evropska komisija bo Filipinom za pomoč ranljivim skupnostim, ki živijo v pokrajini Mindanao, namenila dva milijona evrov. Zaradi konfliktov v tej provinci je svoje domove moralo zapustiti več sto tisoč ljudi, ki jim bodo humanitarna sredstva EU zagotovila pomoči v hrani, vodi, higieni in pri izobraževanju ter zaščiti otrok pred nasiljem v izrednih razmerah.

Po zadnjih podatkih pomoč potrebuje vsaj 500.000 ljudi, med katerimi je več kot 270.000 razseljenih in 100.000 otrok, ki so morali prekiniti izobraževanje.

Od leta 1996 je EU Filipinom za pomoč pri soočanju s posledicami konfliktov in naravnih nesreč skupno namenila 117 milijonov evrov.