Evropska komisija je napovedala 24 milijonov evrov humanitarne pomoči ljudem, ki jih je najbolj prizadel konflikt v vzhodni Ukrajini. Nova podpora EU bo namenjena kritju osnovnih potreb najbolj ranljivega prebivalstva vzdolž kontaktne črte pa tudi na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom. Med prejemniki bodo tudi ljudje, ki so se s konfliktnih območjih zatekli v sosednje države.

EU in njene države članice so največje donatorice humanitarne pomoči ter podpore za čimprejšnjo obnovo in razvoj v Ukrajini.

Z novim svežnjem bo podpora, ki jo je EU namenila Ukrajini od začetka konflikta 2014, presegla 677 milijonov evrov.

Danes, 28. 2. 2018, poteka v Bruslju tudi konferenca na visoki ravni o vzhodni Ukrajini, ki jo organizirata Evropska komisija in Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti.