Generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo Sabina R. Stadler se je udeležila zasedanja generalnih direktorjev DČ EU za humanitarne zadeve in razvojno sodelovanje, ki je potekalo v Bruslju, 25. in 26. marca. Razprave so tekle o izboljševanju zagotavljanja humanitarne pomoči in prihodnosti razvojnega sodelovanja po 2020.

Generalni direktorji so prvi dan zasedanja, ki je bil namenjen humanitarnim zadevam, razpravljali o trenutno perečih vprašanjih v zvezi z izboljšanjem zagotavljanja humanitarne pomoči. Dotaknili so se vpliva boja proti terorizmu in omejevalnih ukrepov na humanitarno pomoč in razpravljali tudi o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija je na zasedanju izpostavila potrebo po krepitvi obstoječih mehanizmov za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava ter zagotavljanje mednarodne odgovornosti, vključno s podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

Drugi dan zasedanja je bil namenjen razvojnemu sodelovanju. Generalni direktorji so razpravljali o skupnem delovanju v obdobju po letu 2020, ko bo začel veljati nov večletni proračun EU. Obravnavali so stanje izvajanja naložbene arhitekture EU in krepitve zunanjih investicij in razpravljali o odnosih med EU in Afriko. Dotaknili so se priprave Skupnega sinteznega poročila EU o izvajanju Agende 2030, ki bo predstavljen na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj (HLPF) julija in septembra letos v New Yorku. Generalni direktorji so pregledali tudi aktivnosti EU na področju komuniciranja za razvoj. Slovenija je izrazila podporo okrepljenemu in vključujočemu skupnemu delovanju, ki mora temeljiti na skupnih vrednotah, spoštovanju človekovih pravic in učinkovitih multilateralnih pristopih.

Ob robu zasedanj je generalna direktorica opravila tudi prve tematske pogovore o pripravah na predsedovanje tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU na področju razvojnega sodelovanja od julija 2020 do decembra 2021.

Vir: MZZ