Zavod Krog je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več kot stotim ranljivim egiptovskim družinam, ki jih večinoma preživljajo ženske, razdelila pakete s hrano, čistili in razkužilnimi sredstvi, otrokom razdelila učne pripomočke in igrače, najbolj ranljivim ženskam pa individualno nudila tudi psihosocialno pomoč. Aktivnosti zaradi Covid – 19 se sicer odvijajo v okviru projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu« v sodelovanju z S.O.S. Children’s Villages.

Glavni cilj projekta je izobraževanje egiptovskih otrok o otrokovih pravicah s pomočjo učnega pripomočka Naše pravice. 14 delavnic o različnih pravicah je že zaključilo okoli 650 otrok v Tanti in Aleksandriji, delavnice o otrokovih pravicah za okoli 650 otrok v Kairu in nadaljnjih 250 otrok v Aleksandriji in Tanti pa so bile prekinjene zaradi izbruha Covid – 19 in se bodo nadaljevale v novem šolskem letu. Delavnice izvajajo učitelji oziroma šolski psihologi, ki so januarja in februarja 2020 sodelovali na treningu trenerjev za izvajanje delavnic po priročniku »Naše pravice«.


Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

mednarodno-razvojno-sodelovanje-slovenijelogozavod krog