Zavod Krog sporoča, da je v sodelovanju z lokalnim partnerjem in štirimi lokalnimi organizacijami iz najrevnejših predelov Kaira ter s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in Vlade Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja razdelil šolske torbe, zvezke, pisala in druge potrebščine več kot 500 otrokom iz revnejših družin. 

Egiptovski otroci se po sedmih mesecih premora zaradi širjenja Covid-19 vračajo v šole. Čeprav vlada negotovost zaradi Covid-19, se otroci povratka v šolo veselijo. Veliko pa je takih, katerih že tako revni starši so zaradi širjenja Covid-19 izgubili vir dohodka in se s težavo soočajo z naraščanjem cen, preživetjem in otrokom ne morejo kupiti osnovnih šolskih potrebščin.

Potem ko so v sredini marca v Egiptu zaprli šole zaradi izbruha Covid-19, so egiptovski otroci ostali brez šolanja. V novem šolskem letu, ki se začenja z več kot enomesečno zamudo, bo pouk potekal izmensko, otroci bodo v šolo hodili vsak drugi dan, vzporedno pa bodo vsebine lahko našli tudi na internetu.

Egiptovski izobraževalni sistem je sicer po kvaliteti izobraževanja na repu lestvice držav. Medtem ko okoli trinajstih odstotkov otrok bogatejših staršev obiskuje različne privatne mednarodne in jezikovne šole, večina od okoli 25 milijonov šoloobveznih otrok obiskuje javne šole. Teh primanjkuje, zato se v razredih stiska po več kot šestdeset otrok, pri čemer lahko včasih število učencev doseže tudi sto. 

Zaradi natrpanih razredov, nemotiviranosti učiteljev, ki prejemajo minimalne plače, in pomanjkanja nadzora nad odsotnostjo otrok od pouka veliko otrok v starosti enajst ali dvanajst let še vedno ne zna dobro brati in pisati. Zaradi izbruha Covid-19 in dolgega premora se mnogi bojijo, da bodo sedanje generacije šoloobveznih otrok še dodatno prizadete.

Šolski material se je razdelil v okviru projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«. Glavni cilj projekta je izobraževanje egiptovskih otrok o otrokovih pravicah s pomočjo učnega pripomočka Naše pravice. Do zdaj je celoten niz 14 delavnic o različnih otrokovih pravicah, ki jih vsebuje priročnik, zaključilo 997 otrok, medtem ko so bile za 577 otrok delavnice na sredini ali proti koncu izvajanja prekinjene zaradi izbruha Covid-19. Z okoli 60 otrok delavnice še potekajo 

Vsi otroci so sicer tekom delavnic spoznali pravico do izobraževanja in brezplačnega osnovnega izobraževanja. Delavnice o tej pravici so potekale preko risanja in barvanja, nekateri razredi so zapisali svoje pobude in jih predstavili ravnatelju, v nekaterih razredih so si ogledali kratke filmčke in se pogovarjali, zakaj je ta pravica pomembna za njihovo prihodnost.

Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.