logoWWE_quadri

Komunikacijska delavnica o begunski problematiki

V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade Republike Slovenije 20. januarja izvedla posebno komunikacijsko delavnico. Delavnica je bila namenjena nevladnim in humanitarnim organizacijam ter predstavnikom ministrstev, zadolženim za stike z javnostmi, ki so aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ukrepov za oskrbo beguncev na lokalni ali nacionalni ravni. Udeleženci so izvedli kratko evalvacijo dosedanjih vladnih in nevladnih komunikacijskih aktivnosti, določili identifikacijo močnih in šibkih točk dosedanjega sodelovanja ter odprli razpravo o možnih oblikah sodelovanja v prihodnje. Beri dalje

logoWWE_quadri

10 mitov o migracijah

Ali ste vedeli, da na mednarodni ravni ne migrirajo najrevnejši med revnimi, preprosto ker le-ti nimajo sredstev za preseljevanje? Večina migrantov ne prihaja iz najmanj razvitih držav. Osrediščenje razvojne pomoči v cilj zmanjševanja nedovoljenega preseljevanja bi določalo izbor držav prejemnic razvojne pomoči na podlagi dejstva, ali so države, iz katerih prihajajo migranti, in ne na podlagi njihovih razvojnih potreb. Po takšni logiki bi najmanj razvite države prejele manj razvojne pomoči. Na takšne in podobne dileme vam gradivo ponuja premišljene in dobro utemeljene odgovore, s katerimi se boste lažje uprli predsodkom in nevedenosti svojih sogovornikov. V sklopu projekta “Svetovljanska Evropa” je SLOGA pripravila posebno izobraževalno gradivo desetih mitov o migracijah in razvoju, namenjeno splošni javnosti, medijem in odločevalcem.  Beri dalje

Srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij s predstavniki Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)

Platforma SLOGA je na prošnjo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v januarju organizirala srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij z njihovimi predstavniki na temo migracij, beguncev in njihove oskrbe ter videnju razmer in možnosti razvoja s strani nevladnih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Člani EESO Primož Šporar, Andrej Zorko in Madi Sharma so imeli nalogo identificirati probleme in potrebe ter uspešne in dobre prakse skupaj z izzivi v izmenjavi z različnimi organizacijami, delujočimi na področju trenutne begunske krize, s končnim ciljem zagotoviti dobro pripravljene in dokumentirane podlage za oblikovanje političnih odločitev na ravni Evropske unije. Na dobro obiskanem srečanju smo se osredotočili predvsem na izkušnje in različne strategije soočanja s tokom beguncev na strani nevladnih in humanitarnih organizacij.

Posvet “Migracije in človekove pravice”

Inštitut za afriške študije in platforma SLOGA sta ob dnevu človekovih pravic (10. december) in mednarodnem dnevu migrantov (18. december) v ljubljanskem azilnem domu 18. decembra organizirala posvet »Migracije in človekove pravice – globalni, nacionalni in lokalni izzivi«. Posveta so se udeležili predstavniki skoraj vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic migrantov ali izvajajo programe za lažjo integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Na posvetu so bile izpostavljene izkušnje in potrebe na področju integracije, medkulturnega dialoga, diskriminacije, neenakosti, tveganja revščine, etničnega profiliranja, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter pomena ozaveščanja javnosti. Udeležence posveta je uvodoma nagovorila generalna direktorica Direktorata za migracije, naturalizacijo in integracijo Nina Gregori, ki je poudarila »zelo dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami, mednarodnimi partnerji in civilno družbo, brez katerih se Slovenija ne bi mogla tako dobro odzvati na begunsko krizo«. Na posvetu so sodelovali predstavniki Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, Slovenske filantropije, Jezuitske službe za begunce, Društva Odnos, Ceneta Štuparja, DIC Legebitre, Pravno-informacijskega centra, platforme SLOGA, Mozaika, Inštituta za afriške študije, Ministrstva za notranje zadeve ter zagovornika načela enakosti. V razpravi so se jim pridružili tudi prosilci za mednarodno zaščito in begunci.

Zajeta slika

JAVNI POZIV: Pomagajte, kjer lahko

Ljubljana, 22. oktobra 2015 – Slovenske nevladne in humanitarne organizacije Vlado Republike Slovenije ter državljane in državljanke Republike Slovenije pozivamo, da še dodatno podprejo dejavnosti slovenske Policije, Civilne zaščite, nevladnih in humanitarnih organizacij z zbiranjem materialne pomoči v obliki oblačil, hrane, vode, higienskih in sanitarnih pripomočkov ter odej. Prav tako pozivamo vse ljudi dobre volje, da se aktivirajo kot prostovoljci za pomoč in podporo omenjenim organizacijam, da bomo ublažili posledice prehoda beguncev čez Slovenijo. Pozivamo tudi slovenske medije za podporo, ker danes potrebujemo organizirano delovanje vsakogar, da preprečimo ali vsaj ublažimo človeško trpljenje, ki smo mu priča v teh dneh. Beri dalje