Prispevki

UNMISS peacekeepers assisting displaced civilians

Varstvo okolja in oboroženi spopadi

Okoljski učinki oboroženih spopadov niso samo posledica vodenja sovražnosti, temveč tudi strupeni ali nevarni ostanki vojne, prekomerno izkoriščanje konfliktnih virov, nevzdržne strategije preživetja prizadetega prebivalstva ali propad institucij. Poleg nedavno izdanih smernic ICRC tudi delo Mednarodne pravne komisije (ILC) na področju varstva okolja v zvezi z oboroženimi spopadi prispeva k posodabljanju mednarodnopravnega odziva na škodo, povezano s konfliktom.

V seriji ICRC o vojni, zakonu in okolju veleposlanica Marja Lehto, posebna poročevalka ILC, opozarja, da še vedno ni skladnega pravnega okvira za zaščito okolja v oboroženih spopadih in v zvezi z njimi. Delo, ki sta ga v preteklih letih opravljala ICRC in ILC, kljub temu razkriva možnosti za skladnejše branje veljavnih pravil.

„Posodobljene smernice ICRC pomembno prispevajo k razjasnitvi prava oboroženih spopadov. S sistematičnim pregledovanjem ustreznih pravil in načel razkrivajo sposobnost številnih določb, namenjenih zaščiti civilnega prebivalstva in zagotavljanju splošne ali posredne zaščite okolja. Delo Mednarodne pravosodne komisije je bilo že od samega začetka usmerjeno v širši pogled na pravni okvir, vključno s tem, kako lahko drugi pravni organi v različnih situacijah dopolnjujejo pravila mednarodnega humanitarnega prava. ”

Prispevek v celoti:

 

Podnebne spremembe. Vir: Pixabay

Listina o podnebju in okolju za humanitarne organizacije

Današnje podnebne in okoljske krize ogrožajo preživetje človeštva. Listina o podnebju in okolju za humanitarne organizacije, ki je rezultat skupnih prizadevanj številnih humanitarnih organizacij in strokovnjakov za podnebje in trajnost, določa sedem zavez, katerih cilj je spodbuditi in usmerjati kolektivne humanitarne ukrepe kot odziv na te krize.

V blogu na spletni strani Mednarodnega komiteja Rdečega križa ICRC koordinatorka IFRC za podnebne spremembe Tessa Kelly in svetovalca za politiko ICRC Catherine-Lune Grayson in Amir Khouzam opisujejo kolektivne zaveze iz Listine, zakaj je to pomembno, in organizacijam iz humanitarnega sektorja sporočajo, da je odprta za njihove podpise.

Poslušaj ali preberi TU