Chronic Diseases in Humanitarian Contexts

Geneva Centre for education and research in humanitarian action (CERAH) je v sodelovanju z Zdravniki brez meja, Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodnim odborom Rdečega križa in Visokim komisariatom ZN za begunce razvil usposabljanje o kroničnih boleznih. Humanitarni delavci se pogosto soočajo s kroničnimi boleznimi, vendar mnogi nimajo potrebnih znanj in izkušenj za ustrezen odziv. To vrzel zapolnjuje enotedensko intenzivno usposabljanje, ki ga organizira CERAH.

Usposabljanje bo potekalo med 9. in 13. majem 2016 v Ženevi.

Več informacij

Mednarodna organizacija za migracije izdala slovar pojmov, povezanih z migracijskimi vprašanji

Migracije so vedno bolj priznane kot problem, ki zahteva celovit pristop in usklajene odzive. Države ne razpravljajo o migracijskih vprašanjih zgolj na dvostranski ravni, ampak regionalno in globalno. Skupen in razumljiv jezik je nujno potreben za uspešno usklajevanje in mednarodno sodelovanje. Namen slovarja, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za migracije, je služiti kot vodilo skozi labirint pojmov in konceptov na področju migracij in s tem omogočiti bolj uspešno mednarodno sodelovanje in razumevanje migracijskih vprašanj.

Dobrodelna akcija Slovenske karitas Ne pozabimo za pomoč v JV Evropi

Slovenska karitas v začetku postnega časa začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam in otrokom na območjih Jugovzhodne Evrope (Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Albanija). Beri dalje

Slovenska filantropija išče zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom

Slovenska filantropija v sodelovanju z Médecins du Monde Belgique (MDM-B)/Doctors of the World UK razpisuje delovno mesto: Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom M/Ž. Rok prijave je 21. marec. Beri dalje

SLOGA na evropski okrogli mizi o humanitarnosti pred Svetovnim humanitarnim vrhom

SLOGA se je kot predstavnica Slovenije udeležila okrogle mize o humanitarnosti pred Svetovnim humanitarnim vrhom za vzhodno Evropo, ki je potekala v Varšavi 1. in 2. marca 2016. Dogodka sta se udeležila svetnik platforme SLOGA inpredstavnica platforme, odgovorna za humanitarno področje. Beri dalje

Skupne rešitve za skupne izzive – Projekt nevladnih organizacij za čezmejno naslavljanje begunske in migrantske krize

Stopnjevanje prihoda beguncev je v zadnjem času še posebej izzvalo pripravljenost za čezmejno sodelovanje, kar predstavlja grožnjo ne le življenjem več tisoč ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, temveč tudi prostemu pretoku v schengenskem območju, skupnem trgu dela in evropskim vrednotam. Beri dalje

No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans

Women’s Refugee Commission je pripravila poročilo No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans. Poročilo opozarja, da so tveganja pri zaščiti žensk, deklic in drugih ranljivih skupin prisotna na vsaki stopnji begunske poti, blaženje teh tveganj pa je neuspešno. Beri dalje

Razor-wired: publikacija o “begunski krizi”

Publikacija »Razor-Wired«, ki jo je izdal Mirovni inštitut, se osredotoča na obdobje med septembrom in decembrom 2015, na čas tako imenovane begunske krize. Cilj publikacije je predstaviti dejstva, pojasniti spremembe v državni politiki in postopkih z begunci/kami, in kritično analizirati stanje, medije in odzive širše javnosti.

Beri dalje

Journeys to Europe: The Role of Policy in Migrant Decision-Making

Overseas Development Institute je pripravil poročilo Journeys to Europe: The Role of Policy in Migrant Decision-Making. Cilj poročila je boljše razumevanje migrantskih poti. Raziskuje migrantske poti, dejavnike, ki ljudi spodbudijo k migracijam, in zmogljivosti ciljnih držav ter njihove politik, ki vplivajo na odločitve ljudi.

ADRA Slovenija na prestopni dan prestopala predsodke

V ponedeljek, 29. februarja 2016, na prestopni dan, je Humanitarno društvo ADRA Slovenija organiziralo srečanje Prestopamo predsodke na prestopni dan, na katerem so razbijali predsodke o beguncih, migrantih in begunski krizi. Beri dalje