UNHCR: Kamerun prisilno vrača begunce v Nigerijo

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je kritiziral Kamerun zaradi prisilnega vračanja na stotine beguncev, ki so pobegnili pred radikalno islamistično skupino Boko Haram na severovzhod Nigerije. Kamerun očitke zavrača. Beri dalje

ADRA Slovenija začenja z akcijo zbiranja sredstev za Južni Sudan

Humanitarno društvo ADRA Slovenija začenja z zbiranjem sredstev za nakup hrane za najbolj ogrožene v  južnosudanskem glavnem mestu Džuba. Prvič po letu 2011 so na svetu znova razglasili lakoto. To se je zgodilo v Južnem Sudanu, kjer je lakoto povzročil več let trajajoč konflikt, zaradi katerega je ohromljeno kmetijstvo, razmere pa je poslabšala tudi suša.  Beri dalje

Zagnan največji humanitarni program za izobraževanje v izrednih razmerah

Evropska komisija je  zagnala svoj doslej največji humanitarni program za izobraževanje v izrednih razmerah. Namenjen je spodbudi za vključitev v šolanje približno 230.000 begunskih otrok v Turčiji. Beri dalje

165 milijonov evrov humanitarne pomoči državam na Afriškem rogu

Evropska unija bo za pomoč državam na Afriškem rogu, ki sta jih prizadeli lakota in suša namenila dodatnih 165 milijonov evrov. Od tega bo 100 milijonov evrov namenjenih reševanju življenj in odzivu na posledice nasilnega konflikta v Južnem Sudanu, 65 milijonov evrov pa bo porabljenih za odziv na hudo sušo v Somaliji, Etiopiji in Keniji. Beri dalje

Zdravniki brez meja zaskrbljeni nad ravnanjem madžarskih oblasti

Zdravniki brez meja so opozorili, da so madžarski obmejni organi vse nasilnejši do prosilcev za azil, kar Madžarska ostro zanika.  Beri dalje

Odziv na humanitarno krizo v Iraku

Evropska komisija bo povečala odziv na humanitarno krizo v Iraku z novim svežnjem pomoči v višini 42,5 milijona evrov. Podpora za kritje nujnih življenjskih potreb bo namenjena najbolj ranljivemu prebivalstvu ter prisilno razseljenim ljudem. Beri dalje

Akcija Karitas za Južni Sudan

Južni Sudan vstopa v že četrto leto konflikta in milijoni ljudi potrebujejo nujno humanitarno pomoč. 275.000 otrok je hudo podhranjenih in več kot 5 milijonov ljudi nujno potrebuje hrano in pomoč pri kmetovanju. V februarju 2017 so Združeni narodi razglasili lakoto v posameznih delih Južnega Sudana. To je prva uradna razglasitev lakote po letu 2011, ko so jo razglasili zaradi krize v Somaliji. Takrat je zaradi lakote umrlo 250.000 ljudi. Tudi danes je situacija v Somaliji, kjer že dve desetletji divja vojna, še vedno kritična. Beri dalje

Nadaljevanje šolanja za 2500 begunskih otrok v Grčiji

Evropska komisija je financirala poseben izobraževalni program, ki je 2500 begunskim otrokom omogočil nadaljevanje šolanja v Grčiji. Projekt je izvajala Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki je sredstva prejela od Instrumenta EU za zagotavljanje nujne pomoči. Beri dalje

Dobrodelna akcija Ne pozabimo za pomoč v JV Evropi

Slovenska karitas v začetku postnega časa letos začenja že z deseto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih JV Evrope (Makedonija, Srbija, BiH in Albanija), ki zaradi brezposelnosti, nizkih pokojnin ali drugih stisk nimajo osnovnih pogojev za preživetje. Beri dalje

Večja prehranska varnost v Burkina Faso

Evropska unija bo Burkina Fasu namenila 117 milijonov evrov humanitarne pomoči za zagotavljanje prehranske varnosti, razvoj trajnostnega kmetijstva ter okoljske ukrepe. Beri dalje